Szkolenia

Korzystając ze zdobytego doświadczenia i kompetencji od lat współpracuję w obszarze szkoleń z Fundacją Aplica.

Wspierając rozwój kompetencji liderskich stworzyliśmy Szkołę Liderów Metanoia.


Realizuję projekty szkoląc zespoły i klientów indywidualnych w obszarach:
– rozwoju
– komunikacji
– przywództwa
– budowania zespołu
– kompetencji wychowawczych
– interwencji kryzysowej
– pomocy psychologicznej
i innych

Jeśli jesteś zainteresowany.  Zapraszam.

Home   //   O mnie   //   Terapia   //   Coaching   //   Szkolenia   //   Kontakt